Hakkımızda

Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı, çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarına destek vererek, insan hayatına dokunma hedefi ve amacıyla kurulmuştur. 1997 yılında Vedat Kaner Eğitim ve Spor Vakfı olarak kurulan vakfın adı, 2017 yılında Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı olarak değiştirilmiştir. Yapacağı çalışmalar, destekleyeceği projeler ve uygulayacağı düzenli programlar başta olmak üzere tüm faaliyetleriyle ‘en iyiye’ örnek olmayı amaçlayan vakfımız, toplumsal fayda amaçlayan, bu yönde organize olan bir vizyon ile yola çıkmıştır.

Vakfımızın amaçları arasında;

Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim alanlarında faaliyetler gerçekleştirmek, buna bağlı olarak gençleri ve halkı bilinçlendirmek, bu amaçlar için gerçekleştirilecek organizasyonlara katkıda bulunmak, öncülük etmek,
Maddi ve manevi imkanlardan yoksun gençlerimizi hem spora yönlendirmek, hem de gelişimlerine katkıda bulunmak,Yetenekli gençlerle birlikte çocukları ve aileleri ile bu kişileri topluma kazandırmak adına uğraş veren gerçek ve tüzel kişilere yardımda bulunmak,
Maddi zorluklar yaşayan kişilere burs ve eğitim imkanı sağlamak, yurtiçi/yurtdışı eğitimine katkı sağlayan kurumlarla işbirliği yapmak, Yardıma muhtaç kişilere ve/veya çocuklara, kimsesizlere yardım etmek, sağlık, beslenme ve/veya temel ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak.


Sn.Vedat KANER’in adına kurulan vakfımız, gerçekleştireceği tüm çalışma ve etkinliklerde onun öğretilerini ve ileri görüşlülüğünü kendisine ışık ve pusula olarak kabul edecektir.